creditmanagement

Creditmanagement kent veel aspecten, die allemaal nuttig kunnen zijn.
Denk bijvoorbeeld aan:

  • kredietinformatie
  • facturatie
  • debiteurenbeheer
  • incasso via incassobureau, deurwaarder of advocaat
  • detachering
  • software
  • juridische diensten
  • opleiding & training
  • kredietverzekering
  • verkopen van debiteurenportefeuilles

Diverse procedures houden rekening met uw kredietbeleid, gehanteerde betalings termijnen en doelstellingen m.b.t. afboekingen

 

debiteurenbeheer

Voor de groei en continuïteit van uw onderneming is een goede liquiditeitspositie nodig. Dat weet iedere ondernemer.

ErVaDo kan het debiteurenbeheer indien gewenst gedeeltelijk of geheel van u overnemen. U als eigenaar kan zich dan weer bezig houden met zaken die voor u belangrijk zijn.

Als uw debiteurenbeheer op orde is dan heeft dat voor u de volgende voordelen:
*Gemiddeld kortere betalingstermijn van uw debiteuren
*U heeft een betere liquiditeitspositie
*Het aantal dubieuze debiteuren neemt af

 

 

riskmanagement

Onder fraude verstaan we bedrog zoals het vervalsen van documenten of het op een andere manier ontduiken van voorschriften, met als oogmerk het bedrijf of de instelling te benadelen.

Hierbij moet worden aangetekend dat alleen geconstateerde gevallen van fraude gerapporteerd kunnen worden. Bovendien kan een deel van de instellingen, vanwege het afbreukrisico, terughoudend zijn om geconstateerde gevallen van fraude naar buiten te brengen.

 

 

 

 

services

Steeds vaker wordt er door ERVADO ondersteuning gegeven bij het maken van websites en bij webmarketing. Ook voor het ontwerpen van flyers en folders heeft ERVADO reeds vele jaren ervaring.

 

new services