Wat is Credit Management ?

Creditmanagement is een onderdeel van een financiële administratie en is in veel gevallen bekend als de afdeling debiteurenadministratie van een bedrijf of (semi)overheidsinstelling. De term creditmanagement is overgewaaid uit de Verenigde Staten van Amerika waar creditmanagement al jaren als een belangrijk onderdeel van een bedrijf wordt gezien. De belangrijkste facetten van creditmanagement zijn het tijdig innen van uitstaande facturen, het beoordelen van debiteurenrisico's, bepalen van kredietwaardigheid en het onderhouden van klantcontacten (financieel).

In Nederland begint creditmanagement bij bedrijven een steeds belangrijker functie te krijgen. Het is meer dan alleen maar het incasseren van uitstaande vorderingen. Creditmanagement gaat veel verder en heeft als doel verantwoord om te gaan met kredietrisico’s en een acceptabele of lage betalingstermijn te realiseren om uiteindelijk het werkkapitaal te optimaliseren bij een zo hoog mogelijke omzet.

 

methodes

Voor creditmanagement zijn er diverse manieren om op een zo nauwkeurig mogelijk manier de continuïteit van de cashflow te waarborgen. Het is verstandig om eerst een beleid op te stellen dat in lijn is met het marketing- en verkoopbeleid, dit in samenhang met het doel en gestelde strategie van de onderneming. Dit beleid dient zodanig te worden uitgewerkt dat er duidelijke procedures worden gehandhaafd als er een nieuwe klant wordt benaderd.

Een procedure kan bijvoorbeeld bestaan uit het opvragen van jaarrekeningen of BKR-gegevens als een potentiële klant wordt aangedragen. Indien er wordt gewerkt met een leverancierskrediet, kan dit zijn gedekt door een bankgarantie of door middel van een kredietverzekering. Van belang is welke betalingstermijn er wordt gehanteerd en in samenhang hiermee wanneer er een aanmaning wordt gestuurd - iets dat ook vaak afhankelijk is van de markt - wanneer een vordering uit handen wordt gegeven aan een incassobureau, of wanneer wordt er geclaimd op een bankgarantie of kredietverzekering. Ook belangrijk zijn de leveringsvoorwaarden of incoterms.

In het creditmanagement zijn er veel instrumenten die worden gebruikt om zo efficiënt mogelijk de doelstellingen te halen. Voorbeelden zijn de eerder genoemde kredietverzekeringen, factoring, out- of insourcing en specifieke credit managementsoftware.

source wikepedia